مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به راه‌اندازی ۱۸۰ خانه هلال در این استان، گفت: توجه به آموزش‌های همگانی برای مقابله با حوادث ضروری است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مهدی ولی‌پور در دومین جلسه کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل گیلان  با بیان اینکه مجموعه اقدامات غیرمسلحانه‌ای که برای جلوگیری از تهاجمات و کاهش اثرات ناشی از حوادث را پدافند غیرعامل است، اظهار کرد: با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌ها، فرآیندهای امداد و نجات باید ضمن ایجاد آمادگی مناسب، برای اقدامات بعد از رخداد و اجرای عملیات مناسب تجهیز و مهیا شود.

رئیس کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل گیلان با اشاره به اینکه فرآیندهای امداد و نجات نه تنها به عنوان خط مقدم رسیدگی به مصدومین و حادثه دیدگان از ویژگی و حساسیت خاصی هم به لحاظ عملیاتی و هم امنیتی برخوردار است، افزود: با توجه به ماهیت اقدامات خصمانه، حفظ جان ارائه دهندگان خدمت و تیم‌های امداد، نجات و درمان در حین عملیات نیز بسیار حائز اهمیت است.

ولی‌پور در ادامه به راه‌اندازی ۱۸۰ خانه هلال روستایی در استان توسط جمیعت هلال احمر گیلان اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق شعار «هر خانواده یک امدادگر» و اشاعه آموزش‌های همگانی برای مقابله و رویایی موثر در برابر حوادث و سوانح طبیعی تا به امروز ۱۸۰ خانه هلال روستایی در استان گیلان راه اندازی کرده‌ایم که این خانه‌ها در بخش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نقش مهمی را ایفا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی نقاط امن استان از منظر پدافند غیرعامل، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوعات شناسایی نقاط امن و لزوم توجه به حوزه‌های زیرساختی از منظر پدافند غیرعامل قبل از وقوع هر حادثه باید مقوله پیشگیری را مدنظر قرار دهیم سپس با اقدامات لازم شدت حوادث را کاهش داده تا شاهد رخدادهای بعد از آن نباشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به نیازسنجی امدادی در شرایط بحرانی، ادامه داد: با همکاری و تعامل فی مابین دستگاه‌های اجرایی و شناسایی منابع هر دستگاه می‌توانیم بسترهای لازم زیرساختی را در حوزه پدافند غیرعامل تقویت کنیم.

مهدی ولی‌پور در دومین جلسه کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل گیلان  با بیان اینکه مجموعه اقدامات غیرمسلحانه‌ای که برای جلوگیری از تهاجمات و کاهش اثرات ناشی از حوادث را پدافند غیرعامل است، اظهار کرد: با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌ها، فرآیندهای امداد و نجات باید ضمن ایجاد آمادگی مناسب، برای اقدامات بعد از رخداد و اجرای عملیات مناسب تجهیز و مهیا شود.

رئیس کارگروه امداد و نجات پدافند غیرعامل گیلان با اشاره به اینکه فرآیندهای امداد و نجات نه تنها به عنوان خط مقدم رسیدگی به مصدومین و حادثه دیدگان از ویژگی و حساسیت خاصی هم به لحاظ عملیاتی و هم امنیتی برخوردار است، افزود: با توجه به ماهیت اقدامات خصمانه، حفظ جان ارائه دهندگان خدمت و تیم‌های امداد، نجات و درمان در حین عملیات نیز بسیار حائز اهمیت است.

ولی‌پور در ادامه به راه‌اندازی ۱۸۰ خانه هلال روستایی در استان توسط جمیعت هلال احمر گیلان اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق شعار «هر خانواده یک امدادگر» و اشاعه آموزش‌های همگانی برای مقابله و رویایی موثر در برابر حوادث و سوانح طبیعی تا به امروز ۱۸۰ خانه هلال روستایی در استان گیلان راه اندازی کرده‌ایم که این خانه‌ها در بخش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نقش مهمی را ایفا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی نقاط امن استان از منظر پدافند غیرعامل، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوعات شناسایی نقاط امن و لزوم توجه به حوزه‌های زیرساختی از منظر پدافند غیرعامل قبل از وقوع هر حادثه باید مقوله پیشگیری را مدنظر قرار دهیم سپس با اقدامات لازم شدت حوادث را کاهش داده تا شاهد رخدادهای بعد از آن نباشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به نیازسنجی امدادی در شرایط بحرانی، ادامه داد: با همکاری و تعامل فی مابین دستگاه‌های اجرایی و شناسایی منابع هر دستگاه می‌توانیم بسترهای لازم زیرساختی را در حوزه پدافند غیرعامل تقویت کنیم.