این نمایشگاه تا ۵ شنبه ۱۰ اسفند ماه برقرار است.

به گزارش ندای گیلان،به همت پردیس مهر ایران، نمایشگاه نقاشی دیلخوشی با نمایش آثاری از مینوشکا مصطفایی نقاش ملی در گالری کلهر افتتاح شد.

مصطفایی که عضو رشته ی گرافیک هنرهای تجسمی معاصر است؛ سی و دومین نمایشگاه خود را با ارائه ۴۰ اثر آبرنگ و رنگ روغن برگزار مینماید. نمایشگاه تا ۵ شنبه ۱۰ اسفند ماه برقرار است.

همچنین بخشی از عواید فروش آثار ارائه شده برای کمک به کودکان کار و بی سرپرست اختصاص خواهد یافت.