دکتر شراره کاوسی با حکم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان، با حکم مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رییس جمهور، دکتر شراره کاوسی به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان منصوب شد.

شراره کاوسی دارای  بیست و سه سال سابقه کاری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دانش آموخته رشته اقتصاد نظری در مقطع کارشناسی، رشته برنامه ­ریزی سیستم­ های اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد از دانشگاه­ های شهید بهشتی، علوم تحقیقات تهران و دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. وی همچنین سمت­های:

 • مشاور استاندار و دبیر کمیته های راهبردی استان
 • مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 • مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان
 • رییس گروه اشتغال و سرمایه گذاری
 • رییس گروه آمایش و برنامه ریزی منطقه ای
 • مسئولیت تدوین برنامه ششم توسعه استان گیلان
 • مسئولیت تدوین برنامه آمایش استان گیلان
 • مسئولیت دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید استان
 • مسئولیت دبیرخانه کارگروه آمایش شورای برنامه ریزی و توسعه استان
 • معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان
 • سرپرستی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان

و مسئولیت دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری  استان را در کارنامه خود داشته و مدرس دروس اقتصاد دانشگاه های گیلان و آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ بوده است.

عملکرد مثبت وی در زمان سرپرستی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان موجب شد، رییس جدید سازمان برنامه و بودجه  کشور از تخصص و تعهد این بانوی گیلانی در استان استفاده کند.

گفتنی است کاوسی، سلسله مراتب اداری را در همین سازمان طی کرده و اشراف کامل بر حوزه های اقتصادی استان دارد.