رئیس اتاق اصناف شفت گفت:اتاق اصناف در ایام کرونا بیشترین همکاری را با نهادهای ذیربط در رعایت پروتکل های مصوب داشته و بیشترین خسارت را از این ایام دیده است به نحوی که دهها واحد صنفی ما بدلیل عدم توان مالی و خسارت زیاد و عدم جبران خسارت به ناچار تعطیل شدند و متاسفانه هیچگونه حمایتی که شایسته اصناف باشد از صنوف زیان دیده نشد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان شفت در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان اظهار داشت: اتاق اصناف یکی از بازوان قدرتمند و یار و همراه دولت ها در توزیع کالا و تنظیم بازار و نیز مدافع مطمئن از منافع بازاریان در مجامع مختلف بر اساس قانون می‌باشد لذا شایسته است برای اینکه بازار در معادلات اقتصادی همیشه در تعادل و یک جو روانی مثبت قرار داشته باشد توجه ویژه به اتاق اصناف شود و دولتها از این اهرم قوی و مطمئن که پشتوانه میلیون ها کاسب را بهمراه دارد در جهت نیل به اهداف خود برای حفظ و تعادل بازار نهایت استفاده را ببرد.

وی با بیان اینکه اتاق اصناف شفت با ۱۰ اتحادیه صنفی قریب به ۲۷۸۰ واحد صنفی بطور متوسط برای ۷۵۰۰نفر ایجاد اشتغال کرده که هیچگونه بار مالی بر دوش دولت ها نبوده و با آورده و سرمایه شخصی صاحبان مشاغل بخش بزرگی از اشتغال را به خود اختصاص داده یکی از ماموریت های اتاق اصناف بازرسی و نظارت بر بازار و کالاهای موجود در آن است، گفت:  در این راه اتاق اصناف همراهی مردم را برای کمک به پیشبرد اهداف خود لازم دانسته و شهروندان محترم می‌توانند در خصوص گران‌فروشی و کم فروشی علاوه بر این که بازرسان اتاق به وظیفه ذاتی خودعمل میکنند گزارشات لازم را به اتاق ارسال تا ما را برای حفظ حقوق شهروندان با متخلفان برخورد کنیم.

رضا مهدوی با شاره به اینکه بصورت ماهیانه اجلاس روسای اتحادیه های دهگانه شهرستان برگزار و آنچه برای پیشبرد اهداف تدوین شده صنف های مختلف باشد مصوب می شود، افزود:کمیسیون های مختلف اتاق اصناف خصوصا کمیسیون رسیدگی به شکایات و کمیسیون بازرسی اتاق از تحرک بیشتری برای حفظ منافع شهروندان و صاحبان مشاغل برخوردار است،شایان ذکر است از آقایان محمد حسن پروردگاری رییس کمیسیون بازرسی،کریم شعبانی،علی نامی،محمود رضایی که تشریک مساعی جدی با اتاق اصناف دارند و همیشه پای کار هستند خداقوت جانانه عرض کنم.

مهدوی گفت:تا پایان آذر ماه سال جاری ۵۹۱۱ فقره بازدید میدانی از صنوف مختلف داشتیم که به ۸۶۹ نفر تذکر جدی جهت عدم رعایت مقررات و نصب قیمت،گران فروشی،کم فروشی به صاحبان مشاغل دادیم که تعداد ۶۰ نفرشان جهت اعمال قانون به تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند طی مدت فوق الذکر۱۴۳ واحد صنفی نیز پلمپ گردیدند.

وی گفت:اتاق اصناف در ایام کرونا بیشترین همکاری را با نهادهای ذیربط در رعایت پروتکل های مصوب داشته و بیشترین خسارت را از این ایام دیده است به نحوی که دهها واحد صنفی ما بدلیل عدم توان مالی و خسارت زیاد و عدم جبران خسارت به ناچار تعطیل شدند و متاسفانه هیچگونه حمایتی که شایسته اصناف باشد از صنوف زیان دیده نشد که از دولت کریمه در این خصوص تقاضای حمایت جدی و بیشتر را داریم.

وی در انتها اذعان داشت: در این ماه ها واحد بازرسی اتاق اصناف گشت های مشترکی را با ادارات صمت،تعزیرات ،بهداشت و اماکن در سطح شهرستان ترتیب داده که با متخلفان منافع مردم برخورد جدی شده بازرسی مداوم از نانوایی های شهرستان در دستور کار اتاق بوده که با همکاری اتحادیه نانوایان در این بازرسی ها منجر به پلمپ و جریمه متصدیان واحد‌های مذکور شد.