نمایندگان صومعه سرا و لنگرود به نحوه توزیع قیر و گزارش کمیسیون عمران در این خصوص اعتراض کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری با انتقاد از گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون عمران مجلس در رابطه با قیر، اظهار داشت: این گزارش از این نظر کامل نیست که نتایج بررسی ها و متخلفان این حوزه مشخص نشده اند چرا که برخی مبلغ 3 هزار میلیارد تومانی که مجلس برای تامین 4 میلیون تن تعیین کرده بود را دور زده و آن را به 6 هزار میلیارد تومان تبدیل کردند که خلاف قانون بود ضمن اینکه حواله های قیر در اسفندماه سال 97 صادر شد که اعتراض نمایندگان را در پی داشت.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سال 98 تنها 20 درصد نفت خام به پالایشگاه ها تحویل داده شد و مشخص نیست چه میزان از آن برای تولید قیر آسفالت تخصیص داده شده است بنابراین این امر نشان می دهد که مابقی به صورت آزاد فروخته شده و به شرکت های خصوصی تحویل داده شده است بنابراین با این روال یک میلیون تن قیر هم به کشور نمی رسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دو مصوبه هیات دولت در رابطه با تعیین ردیف برای تامین قیر در بودجه 98 را دارای اشکال دانست و افزود: طرحی را که برای ساماندهی این بخش ارائه داده ایم بر تهاتر و تبدیل ریالی 4 میلیون تن قیر اشاره دارد ضمن اینکه تاکید می کند قیر باید از بورس، خزانه و سازمان برنامه و بودجه خارج شود.

مهرداد بائوج لاهوتی در ادامه با یادآوری اینکه نحوه تعیین نرخ قیر در بودجه 98 دارای اشکال بوده است که باید توسط نمایندگان برطرف شود، اظهار داشت: در بودجه 98 برای 4 میلیون تن قیر مبلغ 6 هزار میلیارد قرار دادیم و دولت نیز این رقم را مصوب و ابلاغ کرد اما یک هفته بعد از آن مدعی شد که این رقم در نشست شورای هماهنگی قوا به 2 هزار میلیارد تومان تغییر پیدا کرده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در حالی این ادعا را مطرح کرده که اصلا این موضوع در نشست شورای هماهنگی قوا مطرح نشده است بنابراین دولت از آنچه در مورد بودجه در این نشست مطرح شده تفسیر اشتباه کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: دولت باید در رابطه با وضعیت قیمت قیر تعیین تکلیف کرده و 48 درصد به راه های روستایی، 17 درصد شهرهای کمتر از جمعیت 50 هزار نفر، 11 درصد ماش پاشی، 19 درصد بنیاد مسکن و 5 درصد به آموزش و پرورش اختصاص دهد