مدیر کل بهزیستی استان گیلان دستفروشی را یکی از معضلات و آسیبهای امروزی جامعه عنوان کرد و گفت: هرچند درگیری گاهی اوقات اجتناب ناپذیر می شود اما باید نهایت ظرافت را در برخورد با پدیده دستفروشی به خرج داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مدیر کل بهزیستی استان گیلان در نشست مشترک با شورای شهر رشت اظهار داشت: مسائل و موضوعات بهزیستی گیلان متعدد است و ما به تنهایی قادر به حل آنها نیستیم بلکه با هم افزایی نیروها و امکانات همه باید تلاش کنند تا این مسائل یک به یک مورد بحث و بررسی قرار گرفته و حل شوند.
وی به تجربه موفق شهرهای بزرگ جهان که دارای مدیریت یکپارچه هستند اشاره کرد و گفت: متاسفانه شهرهای ما در ایران فاقد مدیریت یکپارچه هستند و شهرداریها متولی همه مسائل و موضوعات شهر نیستند.
 نحوی نژاد سپس وجود اورژانس اجتماعی در بهزیستی گیلان را فرصتی مطلوب برای ایجاد همکاریها و تعاملات بین دستگاه های مختلف عنوان کرد و اذعان داشت: باید از این پتانسیل موجود حوزه خدمات شهری و مسائل اجتماعی به خوبی استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بهزیستی گیلان ۴۶ هزار معلول را زیر پوشش دارد، گفت: بیش از ۱۸ هزار خانوار بی سرپرست در شهر رشت و همچنین بیش از شش هزار خانوار از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.
 نحوی نژاد افزود: در شهر رشت ۲۳ کمپ داریم که معتادان را پذیرش و بازپروری می کنند، تاکید کرد باید برای دوران بازگشت این معتادان برنامه ریزی گردد تا دوباره به اعتیاد بر نگردند.
وی ساماندهی کودکان کار، کودکان خیابانی و متکدیان را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: در این زمینه ما دست کمک به سوی همه مسوولان دستگاه های اجرایی دراز می کنیم.
مدیر کل بهزیستی استان گیلان دستفروشی را یکی از معضلات و آسیبهای امروزی جامعه ما عنوان کرد و ادامه داد: هرچند درگیری گاهی اوقات اجتناب ناپذیر می شود اما باید نهایت ظرافت را در برخورد با پدیده دستفروشی به خرج داد تا خدای ناکرده مسائل اجتماعی دیگر و تبعات سوء ایجاد نکند.