رییس اداره چای شفت در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان اظهار داشت: از آغاز برداشت برگ سبز در باغات چای شهرستان شفت تا کنون مجموع خرید برگ سبز چای از ۶ واحد تولیدی و سه شعبه خرید ۳,۱۶۰ تن برگ سبز نیز برداشت شده است.

رییس اداره چای شفت در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان اظهار داشت: از آغاز برداشت برگ سبز در باغات چای شهرستان شفت تا کنون مجموع خرید برگ سبز چای از ۶ واحد تولیدی و سه شعبه خرید ۳,۱۶۰ تن برگ سبز نیز برداشت شده است.

وی افزود: شایان ذکر است از این میزان ۹۰ درصد آن از نوع درجه یک و ۱۰ درصد نیز از نوع درجه دو می‌باشد.

شعبانی با اشاره به اینکه ارزش مادی این مقدار چای برداشت شده به مبلغ ۲۸میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان است،گفت: از این مبلغ ۷۵درصد قدرالسهم کارخانجات چایسازی معادل ۲۱میلیارد و۴۰۰میلیون تومان  و ۲۵ درصد قدرالسهم دولت  معادل ۷میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

رئس اداره چای شهرستان شفت تاکید کرد: از این میزان مبلغی نیز به حساب چایکاران واریز و مابقی نیز به زودی به حساب چایکاران واریز خواهد شد