رئیس هیئت فوتبال گیلان با اشاره به حضور ۱۲۵ تیم فوتبال در لیگ‌های برتر این استان، گفت: فدراسیون فوتبال به داد باشگاه‌های گیلان برسد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، قربانعلی الماسخاله در جلسه مجمع عمومی سالیانه و انتخاباتی هیئت فوتبال گیلان با اشاره به قدمت ۷۰ ساله این استان در فوتبال ۷۰ سال، اظهار کرد: گیلان از استان‌های دارای استعدادهای فراوان است.

وی با بیان اینکه درآمد اساس فوتبال باشگاه‌ها است، افزود: قانونی برای درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال وجود ندارد و برای فرار از حل مشکل آن را به گردن هیأت فوتبال و فدراسیون می‌اندازند.

الماسخاله ادامه داد: گیلان پایه گذار فوتبال ساحلی کشور با حضور چهار تیم‌در لیگ برتر فوتبال ساحلی در سال ۸۲ تا ۸۴ بوده و حتی دوره‌های آموزشی داوری کشور نیز در رودسر برگزار می‌شد.

وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های بسیار و نبود سرمایه گذاری مناسب برای باشگاه داری در گیلان، اضافه کرد: فدراسیون فوتبال به داد باشگاه‌های گیلان برسد تا با تعیین ساختار باشگاه‌ها، نظام جامع باشگاه داری تدوین و به صحن علنی مجلس ارائه شود.

رئیس هیئت فوتبال گیلان با اشاره به وجود ۴۷ تیم فوتبال در لیگ‌های مختلف کشور، گفت: معتقدم گیلان با وجود ۱۲۵ تیم سازماندهی شده در لیگ‌های برتر استان، گیلان معدنی است که می‌توان از آن بازیکن استخراج کرد.

در جلسه مجمع عمومی سالیانه هیئت فوتبال گیلان انتخابات اعضای هیئت رئیسه انجام شد و «میرشهاب مؤمنی» با ۲۹ رأی به عنوان نایب رئیس هیئت فوتبال، «مریم آزمون» با ۲۸ رأی نایب رئیس فوتبال بانوان هیئت فوتبال، «سهیل میرزا جانی» با ۲۷ رأی به عنوان نماینده باشگاه‌های هیئت فوتبال و «مجید مرآت» با ۱۸ رأی به عنوان نماینده هیئت فوتبال شهرستان‌ها در هیأت فوتبال گیلان انتخاب شدند.