اسدالله عباسی استاندار در نشست مشترک استانداران سراسر کشور به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور، گزارشی از اقدامات عملیاتی و میدانی دولت سیزدهم در استان گیلان ارائه کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، اسدالله عباسی استاندار گیلان در نشست مشترک استانداران سراسر کشور که به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور، حضور یافت.

وزیر کشور در این نشست از استانداران سراسر کشور خواست به فوریت و با برنامه‌ریزی جامع و عملیاتی، تا پایان شهریور ماه به جمع آوری معتادان متجاهر اقدام کنند.

عباسی استاندار گیلان نیز در این نشست گزارشی از اقدامات عملیاتی و میدانی دولت سیزدهم در استان گیلان ارائه کرد.