فرماندار رشت با اشاره به لزوم مانع زدایی از مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، اظهارداشت: جلوگیری از بروز وقفه در فعالیت‌های تولیدی، اولویت مهم نگاه حمایتی از کارگاه های صنعتی و کارخانجات است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، حمیدرضا امام پناهی در جلسه رفع موانع تولید شهرستان که در ادامه سلسله پیگیری‌های رفع موانع تولید و با محوریت بررسی و کمک در راستای تعیین تکلیف اراضی پیرامونی محدوده شهر صنعتی و حل مشکلات گروه صنعتی لاستیک گیلان، با حضور مدیران کل صمت و محیط زیست برگزار شد، با اشاره به اهمیت رفع مشکلات واحدهای صنعتی و پشتیبانی از راه اندازی خطوط جدید تولید در کاهش بار مشکلات اقتصادی کشور، اظهار داشت: مسئولین و کارگزاران در راستای برنامه‌های حمایتی دولت سیزدهم از واحدهای تولیدی و کارخانجات صنعتی، با نگاه یاری گر و در چارچوب قوانین، در کنار تلاشگران تولید شهرستان خواهند بود.

 نماینده عالی دولت در مرکز استان با تاکید بر ضرورت و فوریت ممانعت از بروز هرگونه وقفه در روند تولیدات واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: تداوم تولید و تقویت واحدهای صنعتی و کارگاهی فعال، حفظ اشتغال موجود و پشتیبانی از راه اندازی خطوط جدید تولید در صدر برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی در حمایت عملی از کارگاه ها و صنایع تولیدی قرار دارد.

 امام پناهی در مورد محدوده اختلافی اراضی پیرامونی شهر صنعتی با سایر دستگاه‌ها، خواستار تسریع در تعیین تکلیف اراضی و الحاق به محدوده شهر صنعتی، با اولویت آن بخشی از اراضی شد که هم اکنون شاهد استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی است.