با وساطت سرهنگ محسن جعفری، فرمانده با انگیزه و جوان سپاه شهرستان فومن از مصادره یک واحد مسکونی محرومین در یکی از روستاهای این شهرستان توسط بانک جلوگیری بعمل آمد.

به گزارش ندای گیلان از فومن، با وساطت سرهنگ محسن جعفری، فرمانده با انگیزه و جوان سپاه شهرستان فومن از مصادره یک واحد مسکونی محرومین در یکی از روستاهای این شهرستان توسط بانک جلوگیری بعمل آمد.
با رایزنی های صورت گرفته فرمانده سپاه با بانک مربوطه، به این خانواده محروم شش ماه مهلت داده شد تا مشکل خود با بانک را مرتفع نماید.
همچنین با توجه به اینکه این واحد مسکونی فاقد انشعابات اصلی آب و گاز و برق بوده و با توجه به فرا رسیدن فصل سرما همچنین با درخواست فرمانده سپاه از این ادارات، انشعابات این واحد مسکونی متصل گردید تا در آستانه شب یلدا و سرمای زمستان کانون خانواده ای محروم گرم گردد.