جلسه هماهنگی چگونگی برگزاری جشنواره فیلم کوتاه در شهرستان امروز به ریاست فرماندار لنگرود برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان از لنگرود، سیروس شفقی  در این جلسه با اشاره به تاثیرگذاری فیلم های کوتاه در جامعه، گفت: فیلم های کوتاه می توانند در محتوا و مضامین کلیدی در جامعه موثر باشند و جشنواره فیلم کوتاه یکی از اقدامات موثر در راستای معرفی ظرفیت هاست.

 فرماندار لنگرود با بیان اینکه ظرفیت های شهرستان لنگرود در حوزه های مختلف به گونه ای است که می توان در هر حوزه برند سازی کرد، تصریح کرد: نخستین جشنواره فیلم کوتاه در شهرستان لنگرود باید به گونه ای باشد که عنوان ” نخستین” این جشنواره متفاوت از سایر جشنواره های فیلم کوتاه در استان های دیگر باشد.

 شفقی اظهار داشت: برگزاری این جشنواره در شهرستان نیاز به تعریف برنامه ها، مشخص شدن وظایف دستگاه های مختلف، عزم و اراده مدیران محلی، نهادهای عمومی، گروه های فرهنگی و انجمن ها دارد.