با توجه به اینکه فرامین قطع برق ممکن است از سوی مدیریت شبکه برق کشور در ساعاتی بین بازه های تعیین شده در جدول آغاز گردد، لذا احتمال اعمال خاموشی با اختلاف پانزده دقیقه در هر بازه دور از انتظار نمیباشد.اما تلاش می نماییم تا مدت زمان خاموشی شما مشترکین محترم بیش از ۲ ساعت نینجامد

به گزارش ندای گیلان، به منظور جلوگیری از خاموشی های گسترده ، شرکت توزیع برق استان گیلان نیازمند همکاری شما،مشترک گرامی می باشد.بنا بر اعلام شرکت توانیر با توجه به افزایش دما و کاهش نزولات آسمانی، و به دنبال آن افزایش مصرف برق احتمال اعمال خاموشیهای پراکنده در برخی از نقاط استان وجود داشته که بدینوسیله مطابق جدول بتفکیک هر شهرستان اطلاع رسانی می گردد.

لازم به توضیح است،جدول برنامه خاموشی برابر اعلام مرکز کنترل برق کشور،بمنظور رعایت صرفه جویی در مصرف برق تهیه گردیده است و بدیهی است که در صورت همکاری شما مشترک محترم درصرفه جویی مصرف برق،خاموشیهای مناطق تعدیل می گردد.لذا از شما مشترک گرامی خواهشمندیم تا با کاهش مصرف از وقوع خاموشیهای احتمالی جلوگیری نمایید.

*** با توجه به اینکه فرامین قطع برق ممکن است از سوی مدیریت شبکه برق کشور در ساعاتی بین بازه های تعیین شده در جدول آغاز گردد، لذا احتمال اعمال خاموشی با اختلاف پانزده دقیقه در هر بازه دور از انتظار نمیباشد.اما تلاش می نماییم تا مدت زمان خاموشی شما مشترکین محترم بیش از ۲ ساعت نینجامد ***

 

برنامه تیر:

 

 

 

برنامه ۳ الی ۷ خرداد

 

 

آدرس گروه شهر ردیف
 پشت بی بی حوریه قسمتی از شالیور پشت هنرستان شهید خدادادی -کوچه های تختی و ناز پوش و ضلع جنوبی سامانسر و پمپ باد و امامزاده  کوچه تخته کار کوچه مرداب- خیابان طالقانی سوسر   جزایر بهشتی و طالقانی -کوچه های نخجوان  -ترمینال مسافربری وادارات همجوار -مغازه های شهرداری میدان مالا الف انزلی ۱
خیابان شهدای جنوبی-خانه های بندر در پیل علی باغ-چهار راه آخر خط-خیابان مطهری از آخر خط تا چهار راه برق الف انزلی ۲
کارخانه شمش انزلی الف انزلی ۳
کارخانه شمش انزلی الف انزلی ۴
کارخانه شمش انزلی الف انزلی ۵
کلویر خ باباییان -مسکن مهر انزلی-مجتمعهای مسکونی نیلوفر آبی الف انزلی ۶
مجتمع ونوس شرقی و غربی در منطقه آزاد الف انزلی ۷
 پشت کشتارگاه (ک صبوری) خیابان نوغان-بصارت دار-نویر آبادیس کلویر پشت پایگاه -بلوار امام رضا ب انزلی ۸
شاکوچه-سنگ ورسر-خ مطهری (کوچه های معانی جو- سلطانی-گچکار) ب انزلی ۹
 کارخانجات داخل  فاز صنعت منطقه آزاد ب انزلی ۱۰
بعد از بی بی حوریه(ضلع جنوبی جاده از کوچه ارکیده تا بازار گیلار) پمپ بنزین راحتی کارخانه آرد گندم واحدهای مسکونی پشت لاک  سیم-روبروی ترمینال کامیونداران-ضلع جنوبی دروازه ماهی طالب آباد -تربگوده -شانگهای پرده- دانشگاه آزاد ب انزلی ۱۱
بلوار نماز-خ معلم(از میدان مالا تا تامین اجتماعی)-بلوارآقانجفی(از میدان گاز تا سی ان جی)   ضلع شمالی سامانسر و پمپ باد و امامزاده  کوچه  ناجی ۱ و ۲ ب انزلی ۱۲
قرقره شمال-قنبرمحله -بقعه سیدکیا- شرکت هیتال بتن رستوران جلگه و رستوران رضایی ب انزلی ۱۳
کارخانه نورد تصفیه خانه فاضلاب داخل شهرک صنعتی حسن رود ب انزلی ۱۴
خیابان اطباء سمت ساحل بنادر کشتیرانی گمرک  مصلی   ستاد ارتش دادگستری-  شهید تمجیدی پشت ناسیونال  میدان گمرک – خانه های سازمانی ارتش و ترابری -خیابانبایندر وکوچه های همجوار ج انزلی ۱۵
 کارآموزی(کوی اﷲ اکبر) -جهانگانی-ولی آباد-پشت بازار پردیس و کاسپین ایستگاه هشتپر سابق

ابتدای عباس آباد و مغازه های شهرداری

ج انزلی ۱۶
برج طاووس و سالن همایش منطقه آزاد ج انزلی ۱۷
برج طاووس و سالن همایش منطقه آزاد ج انزلی ۱۸
پیل علی باغ(ک کشاورز ۳)-شهرک الزهراء- قاریور-سید آسیه-چراغ پشتان ج انزلی ۱۹
روبروی نان ماشینی(ک رخ فروز)-ضلع شمالی طالب آباد مجتمع شهید اسحاقی ساختمانهای

پشت اسحاقی  ترمینال کامیونداران مجتمع شهید مطهری پادگان حسن رود منطقه چهارم دریایی حسن رود-حسن رود(خ جانبازان-خ ثابت کردار-برنجکوبی مقدم و ک نوروز پور) خانه های فیبرسازی  روستای گلشن

ج انزلی ۲۰
خیابان نواب(از شورای شهر تا میدان خدادادی)-خیابان استادیوم و کوی باهنر-شهرک نامجو-خیابان مفتح(کشتارگاه)-ناوگان خلیج فارس-میان پشته د انزلی ۲۱
دهکده ساحلی – انتهای شریعتی ۲و۳ د انزلی ۲۲
 روبروی اردوگاه شهید گل آورتا روستای بشمن-روستای بشمن و خزرویلا- بالاو پایین سنگاچین ،  روستای علی آباد-روستای کپورچال شامل کوچه جنب رستوران پرویز و خیابان اصلی، کوچه آقایی و کوچه های بازار و پشت بازار کپورچال، جنب اداره برق تا شرکت تعاونی و کوچه های پشت سپاه-

روستای رودپشت-روستای چای بیجار

ز انزلی ۲۳
 مرکز تجاری ستاره شمال در منطقه آزاد انزلی ز انزلی ۲۴
 نوغان-خانه های فرهنگیان-شهرک گلها-انتهای عباس آباد-کوچه سهیل ز انزلی ۲۵
روبروی چهارطبقه شرکت نفت خیابان دستغیب ضلع جنوبی بلوار پرستار بیمارستان دکتر بهشتی اردوگاه شهید گل آور سی ان جی شهید کل آور- منطقه ماراگوده -کشتارگاه سابق-خانه های تاکسیرانی ز انزلی ۲۶
روبروی کشتارگاه قدیم -خیابان یکتا وکوچه های همجوار-قسمتی از مدرسه قدیم نیمه شعبان ز انزلی ۲۷
روستای جفرود ز انزلی ۲۸
فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد کاسپین ز انزلی ۲۹
قسمت ابتدای ناصرخسرو جنب چهارراه برق خیابان مطهری از چهارراه اداره برق تا پل انزلی شامل قسمتی از شنبه بازار کوچه قاسمیان عمیدیه آرسن قسمتی از خیابان سپه و میدان امام خمینی ز انزلی ۳۰
 لیجارکی و پاسگاه لیجارکی کارخانه فیبر سازی -کیشکا مرغ -مسیر برنجکوبی ترابی و انزلی ۳۱
سه کیلومتر انتهایی خیابان پاسداران از هتل بانک کشاورزی به بعد-بلوار پرستار-نیمه شعبان-کوی فرهنگیان-اتوبان خلخال-انصارالحسین-پشت چهارطبقه شرکت نفت و انزلی ۳۲
فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد کاسپین و انزلی ۳۳
کوچه های منتهی به ضلع جنوبی خیابان پاسداران ( شامل سحرخیز-فرزانگان-گلشهر-پشت دانشگاه آزاد )-خیابان ورزش-جهانگانی-سازمان آب-ولی آباد-مجتمع های ابر سفید-پشت قبرستان-خیابان تهران-خ صابرحنان و انزلی ۳۴

 

آدرس گروه شهر ردیف
   پیل علی باغ به سمت کمربندی (خ عسگری تا انتهای پیل علی باغ) ه انزلی ۳۵
 ساحل قو(ابتدای کوچه گلستان۳ و۴) – ساحل قو(کوچه گلستان ۶ و۷) خیابان معلم (کوچه ۷۱)-بلوار آلوچه چی قسمتی از کوی نیک بخش -کوی زرافشان- کبریت سازی خیابان آذربایجان قسمتی از خیابان اطباء خیابان رمضانی خیابان متروپل خانه های مسکونی گمرک -شهرک

رجایی

ه انزلی ۳۶
 شریعتی ۱ تا ۴– خانه های پیش ساخته (ساحل قو)-ساحل قو(خ کلاهدوز-قسمتی از کوچه های گلستان ۲ و ۳ و۴ و۵)-خ معلم(قسمتی از کوچه های ششم تا دوازدهم) ه انزلی ۳۷
کافه سه یاران-اول انصارالحسین -پیش ساخته و لاله ه انزلی ۳۸
کل کارخانجات  داخل شهرصنعتی حسن رود بغیر از کارخانه شمش  و نورد  و تصفیه خانه ه انزلی ۳۹
روستای کپورچال شامل کوچه های جنب برنجکوبی پورجبار و خیابان شهسواری تا مرغداری

درویشی- روستای کچلک-روستای سیاه خاله سر-روستای سیاه وزان-روستای خمیران-روستای اشبلا-روستای آبکنار و ماهروزه-روستای معاف-روستای کرگان-روستای شیله سر

ج کپورچال ۴۰