مدیرکل راه آهن شمال 2 با بیان اینکه گیلان از 15 اسفند مبدأ یا مقصد سفر 10 هزار و 168 نفر از طریق قطار بوده است از جابجایی 9333 نفر توسط قطار رشت -تهران و سفر 835 نفر از رشت به مشهد و بالعکس خبر داد.

به گزارش ندای گیلان به نقل از ایرنا،مدیرکل راه آهن شمال ۲ اظهار داشت: از زمان افتتاح و راه اندازی خط ریلی رشت – قزوین از نیمه اسفندماه گذشته تاکنون؛ گیلان مبدأ یا مقصد سفر ۱۰ هزار و ۱۶۸ نفر از طریق قطار بوده است.

علی خدایی با اشاره به راه اندازی قطار در دو مسیر رشت – تهران و رشت – مشهد افزود: از این تعداد مسافر جابه جا شده با قطار از زمان افتتاح، پنج هزار و ۳۴۸ نفر از تهران به سمت رشت و سه هزار و ۹۸۵ نفر نیز از رشت به سمت تهران جا به جا شدند.
وی اضافه کرد: همچنین طی مدت یاد شده؛ ۵۰۸ نفر از شهر مقدس مشهد به رشت و ۳۲۷ نفر نیز از رشت به مشهد، سفر با قطار را در این مسیر انتخاب کرده اند.