مدیر کل پست گیلان از جابجایی و ارسال ۵ میلیون مرسوله پستی در ۶ ماه گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدیر کل پست گیلان با بیان اینکه در ۶ ماه گذشته بیش از ۵ میلیون مرسوله پستی پذیرش شده است گفت: این مرسوله‌ها به نقاط مختلف گیلان ارسال شد.

محمد حسین هوشنگی با اشاره به اینکه پست گیلان بالاترین رتبه کشوری از لحاظ بسته و امانات پستی دارد گفت: روزانه ۳۰ هزار مرسوله و همچنین ۱۲ تا ۱۳ هزار امانت و بسته در گیلان پذیریش می‌شود.

وی گفت: ۸۰۰ دفتر شهری و روستایی پست در گیلان فعال است.