دبیر ستاد انتخابات استان گیلان با تشریح اطلاعیه شماره 11 و 10 ستاد انتخابات کشور که به شرایط و مدارک مورد نیاز داوطلبین و نحوه ثبت نام اشاره دارد از آمادگی فرمانداری مرکز استان برای ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری در استان گیلان خبرداد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، جواد شفیعی ثابت؛مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان گفت: ثبت نام از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز یکشنبه مورخ 14/08/1402 آغاز و تا روز شنبه مورخ 20/08/1402 ادامه خواهد داشت و داوطلبان محترم انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، میتوانند در روزهای مذکور جمعاً به مدت 7 روز از ساعت 08:00 صبح لغایت 18:00 به فرمانداری مرکز استان و یا وزارت کشور یا فرمانداری قم مراجعه و با ارائهی اصل شناسنامه عکس دار ، اصل کارت ملی ، اصل مدرک سطح چهارحوزه و دو قطعه عکس 4×6 ،ضمن تکمیل پرسشنامهی اعلام داوطلبی، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

شفیعی رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات افزود :برابر ماده 11 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری داوطلبان به هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2- حداقل سن 40 سال تمام. 3- دارا بودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگی مجلس خبرگان. 4- عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی. 5- داشتن بینش مناسب سیاسی_ اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز. 6- تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه. 7- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی و رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران. 8- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. تبصره1- داوطلبانی که رهبری معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تایید کرده باشد از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت. تبصره 2- داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری دارند از امتحان (کتبی و شفاهی) معاف می باشند. همچنین داوطلبانیکه در دوره های پیشین این مجلس در امتحان کتبی یا شفاهی یا هر دو حائز نمره قبولی شده اند، حَسَب مورد از امتحان کتبی و شفاهی یا هر دو معاف هستند. تبصره 3- داوطلبانی که صلاحیت علمی و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.

دبیر ستاد انتخابات استان گیلان با اشاره به آمادگی فرمانداری رشت برای ثبت نام و حضور داوطلبان محترم گفت : همچنین به استناد ماده (12) قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ارائهی یکی از مدارک علمی معتبر ذیل، هنگام ثبت نام داوطلبان به استثنای دارندگان شرایط مندرج در تبصره های 2،1و3 ماده (11) قانون مذکور الزامی است: الف – سطح چهار حوزه ب- تایید کتبی از مدیر حوزه علمیه (قم، خراسان رضوی و اصفهان) مبنی بر صلاحیت علمی داوطلب برابر سطح چهار حوزه . ج – مدرک افتاء از مرجع رسمی برای داوطلبان اهل سنت، برابر آیین نامه مصوب حوزه های علمیه اهل سنت .