رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از 28 هزار تن گوشت مرغ در سراسر استان تولید شده است.

صالح محمدی در گفت وگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت با بیان اینکه از ابتدای سال جدید تا کنون ۲۵ میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار قطعه جوجه ریزی در استان گیلان انجام شده است، اظهار داشت: بر این اساس شاهد رشد 3.4 درصدی نسبت به سال گذشته در مدت مشابه هستیم.

محمدی با بیان اینکه 903 مرغداری در حال حاضر در استان گیلان مشغول فعالیت هستند،گفت:استان گیلان  رتبه سوم تولید گوشت و مرغ را در کشور دارد.

محمدی با بیان اینکه روزانه ۵۶۶ تن مرغ گرم در گیلان تولید میشود ،افزود:به طور میانگین روزانه ۲۶۳ تن مرغ گرم به خارج از استان و۳۰۳ تن آن در داخل گیلان توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در خصوص میزان تولید گوشت مرغ ازابتدای سال تا امروز گفت: ازابتدای سال تا کنون ۲۸۶۲۶ تن گوشت مرغ در سراسر استان تولید شده است.