مدیر امور آبفای رودسر از توسعه 70متر شبکه آبرسانی این شهر خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رودسر،حسن امیدوار مدیر امور آبفای رودسر گفت: با هدف آبرساني به مشتركين ميدان معلم – خيابان شريعتي رودسر، عملیات لوله گذاری شبکه توزیع آب به طول 70 متر و با قطر 110ميليمتر از جنس پلي اتيلن با اجراي عمليات لوله گذاري شبكه توزيع آب تعداد 30خانوار ساکن در منطقه مذکور انجام گردید.

مدیر آبفای رودسر طول مدت انجام  عملیات را چهار روز اعلام کرد و گفت: برای اجرای این طرح بالغ بر 100میلیون ریال هزینه شده است.