سرپرست فرمانداری لنگرود با اشاره به اینکه حفظ دسترنج محصول برنج کشاورزان منطقه باید در اولویت همه دستگاههای مرتبط قرار بگیرد افزود :استقرار ایستگاه پمپاژ در بخش اطاقور ضروری است.

به گزارش ندای گیلان،صبح امروز جلسه ای با حضور مجتبی شاه نظری مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان گیلان ، محمد باقر قاسم پورمدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود با سرپرست فرمانداری این شهرستان پیرامون  بررسی راهکارهای مرتفع کردن کم آبی  بخش کشاورزی در روستاهای سطح شهرستان  برگزار شد .
سرپرست فرمانداری لنگرود در ابتدا به همکاری و تعامل نهادها و ادارات مرتبط برای تامین آب مورد نیاز مزارع کشاورزان منطقه تاکید کرد با اشاره به  بهره برداری از دو سد لاستیکی از 5 سد اختصاص یافته به شهرستان لنگرود گفت : علی رغم اقدامات اساسی در زمینه  حل مشکل آبیاری مزارع کشاورزی اما با توجه به شرایط خاص شهرستان لنگرود و واقع شدن در پایین ترین نقطه آبرسانی از سد سنگر تلاش برای مقابله با کم آبی ادامه دارد.
این مقام مسئول گفت : راه توسعه روستاها، حمایت از بخش کشاورزی است لذا بخشداران و دهیاران موظف هستند در این روزها بیشترین و بهترین خدمات رسانی را به کشاورزان منطقه داشته باشند و از هیچ تلاش و کوششی در این باره دریغ نکنند.
وی با اشاره به اینکه  حفظ دسترنج محصول برنج کشاورزان منطقه باید در اولویت همه دستگاههای مرتبط قرار بگیرد افزود : در بخش اطاقور  ایستگاه پمپاژ با توجه به اینکه تجهیزات و لوله انتقال تامین شده است،  بسیار  لازم و ضروری است و باید در الویت کار جهاد کشاورزی قرار گیرد.
تاکید بر لایه روبی استخرهایی محلی اطاقور نیز تاکید بعدی سرپرست  فرماندار شهرستان بود که به گفته این مقام مسئول  بلافاصله بعد از برداشت محصول نسبت به آن پرداخته شود.