صادقی با ابراز امیدواری از تامین اعتبار پروژه پارک جنگلی ماکلوان گفت:امیدواریم با همتی که اعضای شورای شهر ماکلوان دارند با همکاری مجموعه مدیریتی پرسنل شهرداری این پروژه به زودی به اتمام برسد.

صادقی شهردار  ماکلوان در مراسم کلنگ زنی پروژه پارک جنگلی این شهر در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان اظهار داشت:  پارک جنگلی ۵۰هکتاری ماکلوان می تواند درآمد پایدار برای شهرداری این شهر ایجاد کند.

وی با ابراز امیدواری از تامین اعتبار پروژه گفت:امیدواریم با همتی که اعضای شورای شهر ماکلوان دارند با همکاری مجموعه مدیریتی پرسنل شهرداری این پروژه به زودی به اتمام برسد.

شهردار ماکلوان با تصریح بر اینکه نمی توانیم اعلام کنیم که چه زمان این پروژه به اتمام می رسد گفت:  تلاش و سعی ما این است که با توجه به قول فرماندار فومن دریک سال آینده این پروژه  به ثمر برسد.

خبرنگار:نعیم فرج پور