امروز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ هجری خورشیدی است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،اوقات چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ هجری خورشیدی، ۲۴ ذی الحجه ۱۴۴۲ هجری قمری و ۴ آگوست ۲۰۲۱ میلادی به این شرح است:

اذان صبــح ســاعتِ ۴ و ۴۰ دقیقه
طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۱۹ دقیقه
اذان ظهـــر ساعت ۱۳ و ۱۸ دقیقه
غروب آفتاب ساعت ۲۰ و ۱۶ دقیقه

اذان مغرب  ســـــاعتِ ۲۰ و ۳۶ دقیقه
و نیمــه شب شرعـــی امشب هم ۲۹ دقیقه بامداد است.