برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پرواز‌های ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۶۴۶ / هواپیمایی آسمان / بندرعباس – رشت / ساعت ورود ۱۱:۰۰

پرواز شمارۀ ۳۹۴۰ / هواپیمایی آسمان / شیراز – رشت / ساعت ورود ۱۲:۳۰

پرواز شمارۀ ۲۶۳۳ / هواپیمایی کارون / اهواز – رشت / ساعت ورود ۱۳:۱۵

پرواز شمارۀ ۹۲۷ / هواپیمایی ایرتور / کیش – رشت / ساعت ورود ۱۹:۰۰

پرواز‌های خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۶۴۷ / هواپیمایی آسمان / رشت – بندرعباس / ساعت خروج ۱۱:۴۵

پرواز شمارۀ ۳۹۴۱ / هواپیمایی آسمان / رشت – شیراز / ساعت خروج ۱۳:۰۰

پرواز شمارۀ ۲۶۳۲ / هواپیمایی ایرتور / رشت – کیش / ساعت خروج ۱۹:۴۵

پرواز شمارۀ ۹۲۶ / هواپیمایی ایرتور / رشت – کیش / ساعت خروج ۱۹:۴۵