به گزارش ندای گیلان، رییس سازمان چای کشور از پرداخت تسهیلات به چایکاران و کارخانجات چای خبر داد. حبیب جهانساز در جمع خبرنگاران با اشاره به اعطاء تسهیلات بهسازی کارخانجات و بهزراعی باغت چای استان گیلان و مازندران گفت: چایکاران می‌توانند برای دریافت این تسهیلات به ادارات چای شهرستان مربوطه مراجعه کنند. وی افزود: تسهیلات […]

به گزارش ندای گیلان، رییس سازمان چای کشور از پرداخت تسهیلات به چایکاران و کارخانجات چای خبر داد.

حبیب جهانساز در جمع خبرنگاران با اشاره به اعطاء تسهیلات بهسازی کارخانجات و بهزراعی باغت چای استان گیلان و مازندران گفت: چایکاران می‌توانند برای دریافت این تسهیلات به ادارات چای شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

وی افزود: تسهیلات چهار درصد و با بازپرداخت چهار ساله است و برای احیاء باغات هر هکتار ۲۵ میلیون تومان، برای هرس کف بر ۱۵ میلیون تومان، هرس کمر بر ۱۰ میلیون تومان و برای دریافت ماشین آلات ۸۰ درصد مبلغ فاکتور خرید پرداخت می‌شود.

جهانساز خاطرنشان کرد: همچنین این تسهیلات برای کارخانجات نیز تا مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای برندسازی و بهسازی با سود هفت درصد و بازپرداخت چهار ساله است که از بعد از طی مراحل اداری در سازمان چای کشور و از طریق بانک پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده و بیش از ۹ میلیارد تومان نیز به تسهیلات سرمایه‌ای برای کارخانجات و چایکاران تخصیص پیدا کرده است.

 

منبع