شهردار رشت تصریح کرد: مدیران مناطق نسبت به نظارت ویژه بر عملکرد پیمانکاران حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهری باید توجه ویژه داشته باشند.
به گزارش ندای گیلان از رشت، رحیم شوقی در جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران فضای سبز شهری که با حضور بشر دانش معاون خدمات شهری ، مدیران مناطق پنجگانه شهری ،جعفری نیا رئیس سازمان سیما، و فضای سبز و ناظرین فضای سبز برگزار شد با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود فضای سبز شهری اظهار کرد: فرم های ارزشیابی با واقعیت چهره فضای سبز در سطح شهر متفاوت است.
وی بر تسریع در اصلاح ساختاری و افزایش سرانه فضای سبز شهری تاکید کرد و افزود: برنامه ریزی برای ایجاد پارک های جدید باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
شهردار رشت تصریح کرد: مدیران مناطق نسبت به نظارت ویژه بر عملکرد پیمانکاران حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهری باید توجه ویژه داشته باشند.