آنچه نگرانی دموکرات‌ها را به‌رغم پیشتازی نامزدشان برانگیخته، این است که در صورت تداوم این روند نزولی آرام در روزهای پیشِ رو، احتمالِ کام‌بَک و پیروزی دوباره ترامپ بسیار جدی‌تر خواهد شد.

به گزارش ندای گیلان،به فاصله ۹ روز تا آخرین روز رأی‌گیری انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، میانگین تازه‌ترین نظرسنجی‌های ملی و ایالتی، حاکی از کاهش تدریجی و محسوس فاصله دونالد ترامپ از جو بایدن است و آنچه نگرانی دموکرات‌ها را به‌رغم پیشتازی نامزدشان برانگیخته، این است که در صورت تداوم این روند نزولی آرام در روزهای پیشِ رو، احتمالِ کام‌بَک و پیروزی دوباره ترامپ بسیار جدی‌تر خواهد شد.

نگرانی دموکرات‌ها از روند کاهشی فاصله ۲ رقیب در نظرسنجی‌های ملی اخیر، با نگاهی به نظرسنجی‌های ایالت‌های چرخشی و مقایسه آن‌ها با پیمایش‌های مشابه انتخابات ۲۰۱۶، جدی‌تر می‌شود. چنانچه افول آرام بایدن و اوج‌گیری تدریجی ترامپ در نظرسنجی‌های بعدی ادامه یابد، حاوی یک پیام هشدار آمیز صریح برای دموکرات‌ها خواهد بود؛ زنگ خطر تکرار پیروزی ترامپ را به صدا درآورده و تمام‌قد وارد میدان‌های نبرد شوید.

نگاهی به نظرسنجی‌های اخیر در سطح ملی نشان می‌دهد که حاشیه امن پیشتازی جو بایدن، به تدریج در حال کاهش است و دونالد ترامپ به آرامی در حال نزدیک شدن به پیشتاز بلامنازع نظرسنجی‌های ملی در طول یک سال گذشته است.