رئیس سازمان چای کشور پرداخت تسهیلات بهزراعی را برای هرس کف‌بُر 6 میلیون و برای هرس کمربُر 3 میلیون تومان عنوان کرد

به گزارش ندای گیلان،محمد ولی روزبهان امروز درگفتگو یی با اشاره به پرداخت تسهیلات بهزراعی به چایکاران گیلان و مازندران اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بهزراعی در راستای حمایت از صنعت چای صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تسهیلات بهزراعی باغ‌های چای آغاز شده است، تصریح کرد: درخواست‌های چایکاران متقاضی بررسی و وام بهزراعی پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور پرداخت تسهیلات بهزراعی را برای هرس کف‌بُر 6 میلیون و برای هرس کمربُر 3 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: برای بهزراعی باغ‌های چای مبلغ 30 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی بهزراعی باغ‌های چای را از اوایل دی ماه عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به شرایط تسهیلات بهزراعی از چایکاران می‌خواهیم برای دریافت وام مورد نظر به اداره‌های چای شهرستان‌ها مراجعه کنند.

روزبهان همچنین از پرداخت بخشی مطالبات چایکاران خبر داد/فارس