جمع زیادی از جوانان و مردم در اعتراض به وقایع اخیر فرودگاه جده و همچنین برخوردهای مناسب با زائران ایرانی در کشور عربستان سعودی در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع اعتراض‌آمیز برپا کردند

به گزارش ندای گیلان، تجمع‌کنندگان که عموماً قشر جوان و دانشگاهی کشور هستند خواستار لغو عمره مفرده تا پایان یافتن اقدامات خصم‌آمیز عربستان سعودی شدند.

تجمع‌کنندگان در قالب شعارهایی نظیر «عمره مستحبی تحریم باید گردد»٬ و شعارهایی از این دست٬ تجمع اعتراض‌آمیز خود را شکل دادند. دیوارهای اطراف سفارت عربستان نیز عده‌ای توسط از جوانان شعار نویسی شده است.

بنا بر این گزارش علیرغم مسدود شدن برخی خیابان‌های منتهی به سفارت سفارت رژیم سعودی  توسط نیروهای امنیتی٬ هر لحظه بر تعداد تجمع‌کنندگان افزوده می‌شود.

این تجمع به دلیل تجاوز چند مامور در فرودگاه عربستان به دو نوجوان ایرانی بوده که مقامات ایرانی از نیز از بازداشت عاملان تعرض خبر دادند.

برخی از چهره‌هاشخصیت‌هامسئولان کشور٬ همچنین ضمن ابراز تاسف از این اقدام٬ از پیگیری این مسئله خبر دادند.