مدیر کل استاندارد استان گیلان از صدور و تمدید گواهی تایید صلاحیت ۱۱۲مدیر کنترل کیفیت جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه در اداره کل استاندارد استان خبر داد و گفت : از این تعداد ۵۸گواهی صادر و ۵۴گواهی نیز تمدید شده است .

به گزارش ندای گیلان از رشت،مهناز جعفریان اظهار داشت : صلاحیت این مدیران در کمیته تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت بررسی و تأیید شده است .

وی با بیان اینکه مدیر کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحد تولیدی پیش از آغاز کار خود لازم است دوره های آموزشی تخصصی و عمومی لازم را تحت نظارت این اداره کل با موفقیت سپری کند، گفت: بخشی از این آزمون‌ها شامل قوانین کلی سازمان ملی استاندارد، شرح وظایف مدیر کنترل کیفیت و آشنایی تخصصی با روش‌های آزمون فرآورده تولیدی مورد نظر است که دوره های مورد نیاز این افراد با نظارت این اداره کل به طور مستمر در حال برگزاری است.

جعفریان انطباق محصولات یک واحد تولیدی با استاندارد ملی مربوطه را در رابطه مستقیم، منطقی و غیر قابل اجتناب با عملکرد صحیح و نظارت کیفی مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی دانست و افزود: بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه ۲ سال از زمان صدور و تمدید پروانه تایید صلاحیت است و کارشناسان این اداره کل مطابق با شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت فعالیت‌های آنان را در واحدهای تولیدی رصد می‌کنند.