مسئولان قضایی ضمن اصرار بر ادامه اقدامات جدی و قاطع از سوی متولیان احیاء و راه‌اندازی کارخانه پوشش رشت، بر حمایت‌های دستگاه‌های نظارتی و قضایی که مورد تایید مسئولین عالی قضایی کشور نیز است، تاکید کردند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، جلسه مشترکی با حضور بازرس‌کل گیلان، رییس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و مسئول بازسازی کارخانه پوشش رشت به منظور احیای این کارخانه در بازرسی کل استان برگزار شد.

با پیگیری‌های مستمر بازرسی و دستگاه قضایی استان بر روند احیاء و راه‌اندازی مجدد این مجموعه که از سابقه طولانی در تولیدات نساجی منطقه خاورمیانه، کشور و استان برخوردار است، با دعوت بازرس‌کل گیلان این جلسه برگزار گردید.

در این نشست مسئولان قضایی ضمن اصرار بر ادامه اقدامات جدی و قاطع از سوی متولیان احیاء و راه‌اندازی این مجموعه عظیم تولیدی، بر حمایت‌های دستگاه‌های نظارتی و قضایی که مورد تایید مسئولین عالی قضایی کشور نیز است، تاکید کردند.

مسئولان حاضر در این نشست اظهار داشتند: در مسیر این اقدامات از هیچ‌گونه فشار و اعمال نفوذی که باعث کندی و یا تعطیلی این روند شود واهمه‌ای نداشته و دستگاه قضایی و نظارتی از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهند کرد.