مشاور کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری شورای کلانشهر رشت گفت : تالاب های شهری می توانند با جاذبه های گردشگری و بهره گیری از تکنیک های طراحی محیطی گام بزرگی را در جهت دستیابی به اکوتوریسم و گردشگری پایدار بردارند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،یک کارشناس برنامه ریزی و محیط زیست شهری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: اگر زیست پذیری را به عنوان هدفی برای آسایش و آرامش و رفاه شهروندان مد نظر قرار دهیم می توان گفت آن یک مفهوم کلی و مقوله ایی است که با برخی از مفاهیم همچون پایداری،کیفیت زندگی و کیفیت مکان و اجتماعات سالم مرتبط است. و بستر مناسبی را برای دستیابی به اهداف کلان توسعه پایدار، فراهم می کند

عماد مطالبی عضو نخبه باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان گفت: توجه به پایداری محیطی و در نظر گرفتن توان اکولوژیکی در رسیدن به یک مدل و الگوی آمیشی موفق در اکوتوریسم می تواند کارا و اثربخش باشد.

با استفاده از راهبرد اثر بخش قوت ها و فرصت ها را در این حوزه به حداکثر و ضعف ها و تهدید ها را به حداقل برسانیم تا بستر مناسبی برای توسعه گردشگری باشد و اکوتوریسم می تواند  به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت گردشگری بویژه در شهر رشت مطرح شود و زیست پذیری شهری را برای رشتوندان فراهم کند

این دانشجوی دکترای تخصصی استعدادهای درخشان خاطر نشان کرد:تالاب عینک بزرگترین تالاب شهری کشور می باشد و بهره گیری پایدار از این نعمت خدادادی می تواند علاوه بر ایجال اشتغال پایدار جنبه های زیباشناختی و بیوفیلیک و طبیعت محور گردشگری شهری را شکوفا سازد. باید تلاش کنیم یک رویکرد راهبردی و مبتنی بر بیوفیلیک شهری و طبیعت محوری ارایه گردد تا بتوانیم از این پهنه آبی منحصر به فرد و بزرگترین تالاب آبی شهری کشور در پایداری محیطی شهر رشت کارا و اثربخش بهره برد .

مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای کلانشهر رشت گفت: از اینرو با استفاده از پتانسیل تنوع زیستی و گسترش واحدهای بوم محور و استفاده از المان های طبیعی با مصالح ساختمانی سازگار با طبیعت در قالب غرفه بوم گردشگری و بیوفیلیک ، در راستای گردشگری طبیعی با رویکرد جامعه محور، اکو گردشگری را  عملیاتی سازیم.

باید به اکوتوریسم طبیعی و بیوفیلک مبتنی با رونق بوم گردی توجه شود تا اثربخشی بر گسترش رونق اقتصادی با در نظر گرفتن بازارهای محلی و هفتگی صورت پذیرد

وی افزود : سیاست گذاری و جذب بوم گردی برای بهره گیری از سیمای منظر و تنوع زیستی در جهت زیست پذیری شهری،سیاست گذاری مناسب برای حمایت از گروههای مردم نهاد زیستی همچنین برنامه ریزی و پهنه بندی در راستای آمایش شهری و الگوهای زیست پذیر برای توسعه بوم گردی و گردشگری طبیعت محور، تدوین برنامه جامع گردشگری و ایجاد و بهبود زیرساخت ها و  ارایه برنامه های مناسب به منظور برنامه ریزی و کنترل عوامل تخریبی و کاهش تهدیدها نتایجی است که از این رهگذر می توان به آن دست یافت.

مطالبی در پایان تاکید کرد :  و با تمرکز بر ویژگی های جلگه ایی شهر رشت و دسترسی به نواحی پیرامونی و ویژگی های برجسته و ممتاز تالاب عینک ، طبیعی بودن و بزرگترین تالاب شهری ایران می تواند ایده زیست پذیری شهر رشت با تاکید برتنوع زیستی و بوم گردی و گردشگری جامعه محور توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.با جذب منابع و اجرای ایده و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و مراجع ذیصلاح و ساماندهی وضع موجود و به هنگام سازی شیوه ها و تغییر در نگرش ذینفعان بویژه جوامع محلی و مشارکت گروههای مردم نهادشرایط و بسترهای لازم در تحقق گردشگری پایدار و جذب گردشگری خارجی فراهم می شود.