این انتصاب شاید برای بسیاری ناباورانه و غافلگیرانه بود که ستاد مرکزی آیت الله رئیسی با توجه و بها دادن به چهره های علمی و آرام و بی حاشیه در نزد مردم و مخصوصاً جوانان تحصیل کرده، بخواهد ابتدای مسیر دولت خود را به این شکل به مردم گیلان نمایش دهد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، طی حکمی از سوی علی نیکزاد رئیس ستاد مرکزی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، دکتر محمد دوستار یکی از چهره های علمی و دانشگاهی استان گیلان به عنوان رئیس ستاد مرکزی انتخابات ریاست جمهوری آیت الله رئیسی در گیلان منصوب شد.
این انتصاب شاید برای بسیاری ناباورانه و غافلگیرانه بود که ستاد مرکزی آیت الله رئیسی با توجه و بها دادن به چهره های علمی و آرام و بی حاشیه در نزد مردم و مخصوصاً جوانان تحصیل کرده، بخواهد ابتدای مسیر دولت خود را به این شکل به مردم گیلان نمایش دهد که این امر موجب رویش آرای خاکستری رئیسی در استان گیلان گردیده که نتایج آن را در پای صندوق های رای و بیرون آمدن نام سید ابراهیم رئیسی از صندوق های استان  نسبت به سایر استان ها خواهیم دید.
محمد دوستار که قبلاً ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان را عهده دار بود و هم اکنون نیز رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد و یکی از چهره های شاخص علمی استان است که تمامی نخبگان و دانشجویان گیلان در طی ۲۰سال اخیر او را به خوبی می شناسند.
دکتر دوستار در طول حدود دو دهه ریاست بر فضاهای علمی  و دانشگاهی گیلان از خود چهره‌ای آرام و بدون حاشیه و تنش و تعامل گرا نشان داده است که این امر می‌تواند در جذب بیشتر آرای خاکستری استان گیلان برای سید ابراهیم رئیسی موثر باشد. چرا که بخشی از بدنه جامعه ای که شاید با سایر ستادهای سید ابراهیم رئیسی در گیلان ارتباطی نداشته باشند،  طی روزهای آینده خواهیم دید که براحتی در ستاد مرکزی و در کنار دکتر دوستار به فعالیت در سطح شهرها و روستاهای استان خواهند پرداخت که البته این موضوع را باید نشان از از هوش بالای مجموعه مدیریتی ستاد آیت الله رئیسی در مرکز دانست.