بیمارستان 231 تخت خوابی شهید نورانی تالش امروز همزمان با سراسر کشور و با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد.

ندای گیلان: پیش از ظهر پنجشنبه با حضور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی شهید نورانی شهرستان تالش با ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

ساخت بیمارستان شهید نورانی شهرستان تالش از سال ۸۸ در منطقه طولارود آغاز و بالاخره به از گذشته ۱۱ سال امروز افتتاح و به بهره برداری رسید.

این بیمارستان دارای ۱۲ تخت ICU، ۱۲ تخت CCU، ۶ تخت NICU، ۲۴ تخت اورژانس، ۸ تخت نوزادان سالم، ۱۳ تخت دیالیز، ۲۴ تخت بستری زنان و زایمان، ۲۴ تخت بستری کودکان، ۴۸ تخت بستری داخلی، ۴۸ تخت بستری جراحی و ۱۲ تخت بستری جراحی خاص است.

بیمارستان شهید نورانی در چهار طبقه و با بخش‌های بستری داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان و نوزادان و مراقبت‌های ویژه شامل ICU و CCU، NICU، بخش‌های اورژانس، درمانگاه تخصصی، دیالیز، اعمال جراحی و زایمان، داروخانه در بخش خدمات درمانی، تصویربرداری پزشکی و آزمایشگاه تشخیص پزشکی و سایر بخش‌ها بنا شده است.

بیمارستان شهید نورانی تالش امروزه با خدمات گسترده‌ای که در بخش‌های مختلف درمانی، بستری، تشخیصی و مراقبتی ارائه می‌کند به قطب درمانی غرب گیلان تبدیل شده است.