مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان در جلسه ساماندهی تامین برق واحدهای صنعتی گیلان گفت: با توجه به بارش‌های مطلوب امسال به نظر می‌رسد کمبودی در تامین برق وجود نخواهد داشت .

به گزارش ندای گیلان از رشت،جمشید طالبی در جلسه ساماندهی تامین برق واحدهای صنعتی گیلان اظهار داشت: با توجه به بارش‌های مطلوب امسال به نظر می‌رسد کمبودی در تامین برق وجود نخواهد داشت ولی در صورت بروز مشکل احتمالی این تفاهمنامه می‌تواند بخش تولید را با چارچوب تعیین شده به اهداف برنامه ریزی شده نزدیک‌تر کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با توصیه به اینکه اغلب واحدهای حساس و بزرگ ژنراتورهای خود را آماده به کار داشته باشند، افزود: با انعقاد این تفاهم‌نامه مشترکین داخل شهرک‌های صنعتی از مزیت خاموشی کمتر در شرایط اضطراری برخوردار خواهند شد.

طالبی گفت: چنانچه واحدهای تولیدی در اوقاتی از شبانه‌روز عدم مصرف داشته باشد با اعلام به این شرکت می‌توانند مشمول برنامه تشویقی و حتی پاداش از شرکت برق شوند.