مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان ظهر امروز با حضور معاونین و کارشناسان خود از پژوهشگاه این اداره کل در عمارت کلاه فرهنگی رشت بازدید کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، امیر انتخابی مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان ظهر امروز با حضور معاونین و کارشناسان خود از پژوهشگاه این اداره کل در عمارت کلاه فرهنگی رشت بازدید کرد.
در این بازدید که با نشستی با مدیران و کارشناسان این پژوهشگاه همراه بود در خصوص راه اندازی اتاق فکر و شورای سیاست گذاری این حوزه بحث و تبادل نظر شد.
امیر انتخابی با بیان اینکه تمامی قراردادها از این پس به واحد حقوقی و پژوهشگاه جهت بررسی دقیق و قانون مند ارجاع خواهد شد افزود:تلاش خواهد شد تا از موازی کاری جلوگیری شود.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان تخصص محوری را در این اداره کل یک اصل عنوان کرد و بیان داشت: با تمام توان به سمت تخصص محوری حوزه های مختلف میراث گیلان پیش خواهیم رفت.
وی با تاکید بر اینکه راه اندازی ماهنامه تخصصی و تعامل بین دستگاهی توسط پژوهشگاه این اداره باید در دستور کار قرار گیرد بیان داشت:  توانمند سازی و هم افزایی در جهت توسعه فرهنگی و گردشگری گیلان، منجر به تقویت اقتصاد استان خواهد شد.