جلسه هم اندیشی مجموعه مدیریت شهری با زحمتکش مدیرعامل جدید باشگاه داماش گیلان با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای شهر برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،جلسه هم اندیشی با مدیریت باشگاه داماش گیلان امروز با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت، علیرضا تاج شهرستانی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی، مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا اسلامی شهر رشت و زحمتکش مدیرعامل جدید در دفتر شهردار رشت برگزار شد.