نمایشگاه آثار فاخر نو و کهن رشتی دوزی ، چادر شب و لباس محلی گیلان نقش در موزه رضا عباسی تهران برگزار می شود.

این نمایشگاه ارائه مشترک از خانم آمنه صدیقی هنرمند و مدرس دو خت های سنتی و سید زهرا همتی مجموعه دا و پژوهشگر لباسهای محلی گیلان می باشد .

افتتاحیه نمایشگاه گیلان نقش در تاریخ ۱۹ خرداد در محل موزه رضا عباسی تهران می باشد .

قابل به ذکر است خانم دکتر شهین ابراهیم پزشکی پژوهشگردوختهای سنتی ایرانی و دارنده ی دکترای درجه یک هنری با حمایت و پیگیری در اداره کل میراث تهران و موزه رضا عباسی هماهنگ کننده ی این رویداد بزرگ میباشند

زمان نمایشگاه از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۵ خرداد در ساعات ۹ الی ۱۸ عصر می باشد.

مکان : موزه رضا عباسی به آدرس تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان- روبروی دانشکده برق-شماره ۸۹۲