برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 24 آذرماه اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت در ادامه امده است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 09:00 کیش KIS7136 کیش طبق برنامه 100
یکشنبه 10:05 ایران ایر IRA3451 اصفهان طبق برنامه ATR-72-200/210
یکشنبه 11:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 14:35 وارش VRH5804 مشهد باطل شد MD82
یکشنبه 17:00 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-200/210
یکشنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-200/210
یکشنبه 22:10 ایران ایر IRA3478 اهواز طبق برنامه ATR-72-200/210

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 09:45 کیش KIS7137 کیش طبق برنامه 100
یکشنبه 10:40 ایران ایر IRA3450 اصفهان طبق برنامه ATR-72-200/210
یکشنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 15:30 وارش VRH5805 مشهد باطل شد MD82
یکشنبه 17:35 ایران ایر IRA3479 اهواز طبق برنامه ATR-72-200/210
یکشنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-200/210
یکشنبه 22:45 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-200/210