برنامه پروازهای فرودگاه سردار جنگل رشت در تاریخ 11 فرودین 97 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 08:15 ایران ایر IRA3331 تهران نشست | دریافت بار از نقاله 09:50:00 ATR-72-500
یکشنبه 11:00 کیش KIS7136 کیش طبق برنامه 100
یکشنبه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس طبق برنامه B737-400
یکشنبه 11:30 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 12:55 ایران ایر IRA3451 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 15:30 ایران ايرتور IRB8022 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 15:45 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 21:10 ایران ایر IRA3496 اهواز طبق برنامه ATR-72-500

 

 

برنامه پروازهای خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل  11 فروردین 97 رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 08:50 ایران ایر IRA3450 اصفهان پایان پذیرش مسافر | تاخیر – 10:20 1, 2 ATR-72-500
یکشنبه 11:45 آسمان IRC647 بندرعباس طبق برنامه B737-400
یکشنبه 12:00 کیش KIS7137 کیش دريافت كارت پرواز 5, 6 100
یکشنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 13:30 ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 16:20 ایران ایر IRA3497 اهواز طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 16:30 ایران ايرتور IRB8023 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 21:45 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500