برنامه پروازهای فرودگاه سردار جنگل رشت برای امروز 26 اردیبهشت 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردار جنگل رشت برای امروز 26 اردیبهشت 98 به شرح زیر است.

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه 09:00 ایران ایر IRA3451 اصفهان نشست | دریافت بار از نقاله 08:50:00 A330
پنج شنبه 10:45 کاسپین CPN6962 مشهد باطل شد MD82
پنج شنبه 11:30 ایران ایر IRA3940 شیراز طبق برنامه 100
پنج شنبه 11:40 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه 17:15 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه 21:05 ایران ایر IRA3314 تبریز طبق برنامه ATR-72-500

 

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی فرودگاه سردار جنگل رشت برای امروز 26 اردیبهشت 98 به شرح زیر است.

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه 09:40 ایران ایر IRA3450 اصفهان دريافت كارت پرواز 2 A330
پنج شنبه 11:45 کاسپین CPN6963 مشهد باطل شد MD82
پنج شنبه 12:00 آسمان IRC3941 شیراز طبق برنامه 100
پنج شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه 17:50 آسمان IRC3315 تبریز طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه 21:40 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500