برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 17 شهریور 1399 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان، برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارچنگل رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
دو شنبه ۱۰:۴۵ ایران ایرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه ۱۱:۳۵ ایران ایر IRA3331 تهران طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه ۱۵:۳۰ ایران ایرتور IRB908 بندرعباس باطل شد MD82
دو شنبه ۱۶:۳۰ ایران ایرتور IRB927 کیش طبق برنامه MD82
دو شنبه ۱۷:۵۵ ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه ۱۸:۵۰ آسمان IRC844 تهران باطل شد ۱۰۰
دو شنبه ۲۱:۴۵ ایران ایر IRA3314 تبریز طبق برنامه ATR-72-500

 

 

برنامه پروازهای خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

 

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
دو شنبه ۱۱:۳۰ ایران ایرتور IRB926 کیش طبق برنامه MD82
دو شنبه ۱۲:۱۰ ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه ۱۶:۳۰ ایران ایرتور IRB909 بندرعباس باطل شد MD82
دو شنبه ۱۷:۱۵ ایران ایرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه ۱۸:۳۰ ایران ایر IRA3315 تبریز طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه ۱۹:۲۰ آسمان IRC845 تهران باطل شد ۱۰۰
دو شنبه ۲۲:۲۵ ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500