برنامه پروازهای ورودی و خرجی فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت برای امروز 25 فروردین 98 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،برنامه پروازهای داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت 25 فرودین 98 به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 08:15 ایران ایر IRA3331 تهران نشست 07:50:00 ATR-72-500
یکشنبه 09:00 کیش KIS7136 کیش نشست 09:10:00 MD82
یکشنبه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس باطل شد B737-400
یکشنبه 11:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 12:55 ایران ایر IRA3451 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 15:45 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 21:10 ایران ایر IRA3496 اهواز طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه 10:25 ایران ایر IRA2405 گرگان باطل شد ATR-72-500
دو شنبه 11:45 ایران ایر IRA904 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه 17:30 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه 100
دو شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه 19:00 ایران ایر IRA2404 تبریز باطل شد ATR-72-500

 

برنامه پروازهای خروجی داخلی فرودگاه سردار جنگل رشت 25 فرودین 98 به این شرح است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 08:50 ایران ایر IRA3450 اصفهان پرواز كرد 2 1398-01-25 08:45 ATR-72-500
یکشنبه 09:45 کیش KIS7137 کیش دريافت كارت پرواز 5, 6 MD82
یکشنبه 11:45 آسمان IRC647 بندرعباس باطل شد B737-400
یکشنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 13:30 ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 16:20 ایران ایر IRA3497 اهواز طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 21:45 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه 11:00 ایران ایر IRA3405 تبریز باطل شد ATR-72-500
دو شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-500
دو شنبه 18:05 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه 100
دو شنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-500