برنامه پروزاهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
چهار شنبه 09:00 کیش KIS7136 کیش طبق برنامه 100
چهار شنبه 11:55 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
چهار شنبه 13:00 کاسپین CPN6968 عسلویه طبق برنامه MD82
چهار شنبه 14:35 وارش VRH5804 مشهد باطل شد 737-200
چهار شنبه 16:00 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-200/210
چهار شنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه 100
چهار شنبه 21:10 ایران ایر IRA3496 اهواز طبق برنامه ATR-72-200/210

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح می باشد:

 

 

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
چهار شنبه 09:45 کیش KIS7137 کیش طبق برنامه 100
چهار شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
چهار شنبه 13:50 کاسپین CPN6969 عسلویه طبق برنامه MD82
چهار شنبه 15:30 وارش VRH5805 مشهد باطل شد 737-200
چهار شنبه 16:35 ایران ایر IRA3497 اهواز طبق برنامه ATR-72-200/210
چهار شنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه 100
چهار شنبه 21:45 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-200/210