برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 18 فروردین 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت 18 فروردین 98 به شرح زیر است.

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 08:15 ایران ایر IRA3331 تهران نشست | پایان دریافت بار 08:15:00 ATR-72-500
یکشنبه 09:00 کیش KIS7136 کیش نشست | دریافت بار از نقاله 09:10:00 MD82
یکشنبه 11:00 آسمان IRC646 بندرعباس طبق برنامه B737-400
یکشنبه 11:30 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 12:55 ایران ایر IRA3451 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 15:45 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران باطل شد ATR-72-200/210
یکشنبه 21:10 ایران ایر IRA3496 اهواز طبق برنامه ATR-72-500

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت 18 فروردین 98 به شرح زیر است.

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
یکشنبه 08:50 ایران ایر IRA3450 اصفهان   2 1398-01-18 09:10 ATR-72-500
یکشنبه 09:45 کیش KIS7137 کیش   4, 5, 6 MD82
یکشنبه 11:45 آسمان IRC647 بندرعباس طبق برنامه B737-400
یکشنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
یکشنبه 13:30 ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 16:20 ایران ایر IRA3497 اهواز طبق برنامه ATR-72-500
یکشنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران باطل شد ATR-72-200/210
یکشنبه 21:45 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500