برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 18 آبان 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
شنبه ۱۱:۳۰ کاسپین CPN6968 عسلویه طبق برنامه MD82
شنبه ۱۳:۱۵ ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
شنبه ۱۵:۳۵ ایران ایر IRA3331 تهران طبق برنامه ATR-72
شنبه ۱۸:۵۵ آسمان IRC844 تهران باطل شد ATR-72-500
شنبه ۲۱:۳۰ ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح می باشد:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
شنبه ۱۲:۳۰ کاسپین CPN6969 عسلویه طبق برنامه MD82
شنبه ۱۴:۰۰ ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
شنبه ۱۶:۱۰ ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه ATR-72
شنبه ۱۹:۲۵ آسمان IRC845 تهران باطل شد ATR-72-500
شنبه ۲۲:۰۵ ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72