برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
دو شنبه 09:35 آتا TBZ5664 تهران باطل شد 100
دو شنبه 13:15 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
دو شنبه 13:45 ایران ایر IRA3331 تهران باطل شد ATR-42-500
دو شنبه 16:35 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-42-400
دو شنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-42-500
دو شنبه 20:15 ایران ایر IRA تبریز طبق برنامه ATR-42-400

 

 

 

همچنین برنامه پروازهای خروجی داخلی این فرودگاه به این شرح می باشد:

 

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
دو شنبه 10:30 آتا TBZ5663 تهران باطل شد 100
دو شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه ATR-42-500
دو شنبه 14:25 ایران ایر IRA3330 تهران باطل شد ATR-42-500
دو شنبه 17:10 ایران ایر IRA3315 تبریز طبق برنامه ATR-42-500
دو شنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه 100
دو شنبه 20:50 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-42-500