معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان ارزش اقتصادی زیتون‌های برداشت شده را ۱۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در مقایسه با سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی در میزان برداشت زیتون در گیلان شاهد بوده ایم.

به گزارش تدای گیلان،منوچهر پارسا فر ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پایان برداشت زیتون از باغات استان گیلان، اظهار کرد: امسال بیش از ۱۸ هزار تن انواع زیتون از باغات استان گیلان برداشت شده است.

وی ارزش اقتصادی زیتون‌های برداشت شده را ۱۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در مقایسه با سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی در میزان برداشت زیتون در گیلان شاهد بوده ایم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به فعالیت ۲۲ هزار بردار زیتون در استان، افزود: این میزان زیتون از ۹ هزار و ۱۵۰ هکتار باغ زیتون استان گیلان برداشت شده است.

وی با اشاره به جایگاه استان گیلان در زمینه تولید زیتون در کشور، اضافه کرد: گیلان سومین تولید کننده زیتون کشور است که ۹ هزار و ۵۰ تن زیتون برداشت شده یعنی معادل ۵۰ درصدی زیتون‌های برداشت شده روغنی و بقیه کنسروی بوده است.

پارسافر با بیان اینکه شهرستان رودبار مهم‌ترین شهرستان تولیدکننده زیتون در استان گیلان است، گفت: زرد، ماری، شِنگه، روغنی، مانزالینا، آربیکِن، کرونایکی و کنسروالیا انواع زیتون برداشت شده در گیلان است.