شهردار رشت گفت: با استفاده از راههای کنترل از راه دور باید جلوی خلاف سازی ها را گرفت و با نقشه های جغرافیایی نیز باید برای این مهم اقدام شود.

به گزارش ندای گیلان،شهردار رشت در جلسه اقدامات انجام شده مجموعه مدیریت شهری در حوزه شهر سازی که در سالن آتش نشانی رشت برگزار شد اظهار داشت: طی مذاکره ای که چند روز پیش با وزیر مسکن و شهر سازی انجام شد قول حل برخی مشکلات از سوی وی داده شد.

ناصر حاج محمدی با بیان اینکه ارتباط شهرداری رشت با بدنه وزارت مسکن و شهر سازی بسیار قوی است گفت: این مهم عاملی برای حل مشکلات خواهد بود.

شهردار رشت ادامه داد: با استفاده از راههای کنترل از راه دور باید جلوی خلاف سازی ها را گرفت و با نقشه های جغرافیایی نیز باید برای این مهم اقدام شود.

شهردار رشت گفت: باید از تجربه شهرهای دیگر استفاده کرد.

حاج محمدی در مورد تجهیز کارگاه با شعار زمین پاک و آسمان آبی گفت: باید مطالعات قانونی در این زمینه اعمال شود.

وی افزود: نقش مدیریت شهری در افزایش درآمد شهری و شهروندان بسیار اهمیت دارد.

به گفته شهردار رشت در مدت کمتر از ۳۵ روز ۲۲۵ میلیارد تومان قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده که و این امر می تواند آورده بسیار مطلوبی برای شهر داشته باشد.

حاج محمدی ادامه داد: این شهر از جاذبه های طبیعی فراوانی برخوردار است اما جاذبه انسان ساخت در این شهر وجود ندارد.

وی افزود: رشت پتانسیل های فراوانی برای توسعه و بستر بسیار زیادی برای پیشرفت دارد و فقط باید با برنامه ریزی های لازم از این موهبت الهی بهره مند شد.