با توجه‌ به شیوع گسترده کرونا بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی هم مشابه دستگاه‌های اجرایی از ۳۰ تیرماه با دوسوم کارکنان فعالیت می‌کنند.

به گزارش ندای گیلان،با توجه‌ به شیوع گسترده کرونا بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی هم مشابه دستگاه‌های اجرایی از ۳۰ تیرماه با دوسوم کارکنان فعالیت می‌کنند.

قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، درخصوص نحوه حضور کارکنان بانک‌های عضو شورا اظهار کرد: حسب درخواست رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و موافقت استاندار محترم تهران باتوجه‌به شیوع ویروس کرونا از دوشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۹۹ تا اطلاع ثانوی بانک‌ها با دوسوم کارکنان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: همچنین یک‌سوم باقی‌مانده از حضور در محل کار معاف‌اند و به‌صورت نوبت‌بندی و چرخشی، دورکاری می‌کنند یا از مرخصی مجاز استفاده خواهند کرد. ضمنا در ساعت کاری هیچ‌گونه تغییری به عمل نیامده است.

وی یادآور شد: بدیهی است استفاده از ماسک برای تمام کارکنان و مراجعان محترم الزامی می‌باشد.