فرماندار رشت ضمن بازدید از شرکت تعاونی پره صیادی قلم گوده بخش خشکبیجار و در گفتگویی صمیمانه با صیادان در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان از رشت،دکتر امام پناهی با حضور در شرکت تعاونی پره قلم گوده واقع در روستای امیرکنده بخش خشکبیجار از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات صیادان فعال در این شرکت قرار گرفت.

 فرماندار رشت در حاشیه این بازدید با تاکید بر اینکه صیادی بخشی مهم از هویت و عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد مردمان ساحل نشین است، اظهار داشت: صیادی حرفه ای قدیمی و بومی در سواحل و با سابقه فعالیت چندین نسل از خانواده ها در این حرفه است که این مهم ضرورت حمایت از صنعت شیلات را اجتناب ناپذیر می سازد.

 وی با تاکید بر لزوم رفع موانع فعالیت‌های حوزه شیلاتی و تسریع در روند حل مشکلات صید و صیادی از جمله پیگیری رفع موانع تکمیل‌گازرسانی به تاسیسات شرکت تعاونی پره قلم گوده، گفت: با توجه به اهمیت نقش اقتصاد دریا در اشتغال و توانمندسازی خانواده‌های ساحل نشین، مجموعه فرمانداری با جدیت پیگیر شناسایی راهکارهای مناسب در جهت رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این مقوله خواهد بود.