فرماندار رشت با حضور در بخش سنگر از دو مجتمع گلخانه ای پرورش گلها و گیاهان زینتی واقع در این بخش بازدید بعمل آورد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،دکتر امام پناهی در بازدید از بزرگترین گلخانه پرورش گل های زینتی استان، فعال در بخش سنگر، ضمن اشاره به درآمدزایی قابل قبول و آمار اشتغال زایی مناسب فعالیت در حوزه پرورش گل و گیاهان زینتی، اظهار داشت: می‌توان با بهره بردن از روش‌های جدید پرورش و تحلیل آماری استقبال و نیاز بازار، با پرورش گل‌های شاخه بریده و گیاهان زینتی و آپارتمانی مزیت های سرمایه گذاری در این بخش را افزایش داد.

 امام پناهی تاکید کرد جایگاه ارزشمند گلها و گیاهان زینتی در نگاه تاریخی و فرهنگی ایرانیان، بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌ها در این حوزه در اختیار نهاده است.

 وی امکان پرورش و عرضه گیاهان در خارج از زیستگاه و موطن اصلی آن ها و حاشیه سود قابل قبول را از دیگر امتیازات پرورش گلخانه ی گل ها و گیاهان برشمرد.

 نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به لزوم حمایت از فعالین عرصه کشاورزی گلخانه‌ای بخصوص پرورش دهندگان گل ها و گیاهان زینتی، اظهار داشت: با حمایت دستگاه های متولی، می‌توان زمینه ایجاد اشتغال قابل توجه مستقیم و غیرمستقیم و امکان مشارکت روستاییان را در حوزه تولید گیاهان گلخانه‌ای فراهم آورد.